Ha még 5000 Ft értékben vásárol INGYENES KISZÁLLÍTÁS
0 db termék
0 Ft

A szerződés tárgya a Natural Herbal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Adataink:

A cég képviselője: Nagy Sándor ügyvezető
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
Adóigazgatási szám: 25910281-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-295793
Telefonszám: 70/601-99-99
Email cím: hello@netamin.hu

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak az Natural Herbal Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Natural Herbal Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. (adószám: 25910281-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-295793, telefon: 70/601-99-99; e-mail: hello@netamin.hu), mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Technikai hibára hivatkozva (pl. megváltozott ár, készlet) esetén a Szolgáltató visszaléphet a szerződéstől.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat − amely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza − készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően − de még a kiszállítás előtt − a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 70/601-99-99 telefonszámon.

Amennyiben a csomag átvétele után szeretne a csomag tartalmát illetően panasszal élni, azt az átvételt követő 3 napon belül teheti meg írásban, az ugyfelszolgalat@netamin.hu e-mail címre küldve.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ilyen módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Natural Herbal Kft. nem iktatja.

A honlapon található összes tartalom (képek, szövegek, nevek) az Natural Herbal Kft. tulajdona, beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható.

Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat). A képek csak illusztrációk.

Az Natural Herbal Kft. kijelenti, hogy lehetőségeihez mérten minden erőfeszítést megtesz azért, hogy ügyfelei egészségét szolgálja.